Polisi Preifatrwydd

Er mwyn gwarchod eich preifatrwydd yn well, rydym yn darparu'r hysbysiad hwn sy'n esbonio ein harferion gwybodaeth ar-lein a'r dewisiadau y gallwch chi eu gwneud ynglŷn â'n ffordd y caiff eich gwybodaeth ei chasglu a'i defnyddio.

Y wybodaeth rydym yn ei chasglu:
Eich enw cyswllt, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a gofynion penodol pan (os) fyddwch yn eu cyflwyno trwy un o'n ffurflenni cyswllt ar-lein neu drwy archebu ar-lein.

Y ffordd rydym yn defnyddio gwybodaeth:
I gysylltu â chi ynglŷn â'ch archeb neu ymholiad, diweddariadau, cynigion a hyrwyddiadau.

Ni fydd Gwesty'r Castell yn datgelu gwybodaeth prynwyr i drydydd partïon ac eithrio pan brosesir manylion archebu fel rhan o gyflawni'r archeb. Yn yr achos hwn, ni fydd y trydydd parti'n datgelu dim o'r manylion i drydydd parti arall.

Sut i gysylltu â ni:
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon eraill ynglŷn â'r polisïau preifatrwydd hyn, cofiwch gysylltu â ni i drafod eich pryderon.

Os ydych chi wedi tanysgrifio i'n cylchlythyr ac yn dymuno diddymu'ch tanysgrifiad, yna byddwch cystal â defnyddio'r ddolen ddiddymu ar waelod y cylchlythyr i dynnu eich enw oddi ar y rhestr.

Special Offers

Nodwch fod ein bwyty yn cael ei hail drefnu ac ar gau hyd nes y glywir yn wahanol. Fodd bynnag, mae'r Caffi/Bar ar agor a byddwn yn gweini cinio a byrbrydau ysgafn yn ystod y dydd

Restaurant Food