Café Bar

 View Slideshow

Caffi/Bar ar y llawr gwaelod - wedi'i gynllunio'n unigol gyda theimlad byd-eang, yn gweini bwyd o 12 hanner dydd tan 3pm.

Mae prydau bar yn cael eu gweini yn yr hwyr ar ddydd Llun a dydd Mawrth rhwng 6.00pm a 9.00pm. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn a thoiledau i'r anabl yn y bar.

Coffi Ffres, Myffins Cartref a Croissants yn cael eu gweini bob dydd rhwng 10am a 10pm. Gallwch eu mwynhau yn y bar neu yn yr awyr agored lle y gallwch wylio'r byd a'r betws.

Papurau newydd amrywiol ar gael.

Special Offers

Nodwch fod ein bwyty yn cael ei hail drefnu ac ar gau hyd nes y glywir yn wahanol. Fodd bynnag, mae'r Caffi/Bar ar agor a byddwn yn gweini cinio a byrbrydau ysgafn yn ystod y dydd

Restaurant Food