Powered By MyUK.Travel

Croeso

Mae'r Castell wedi'i leoli mewn Adeilad Rhestredig Gradd II yn nhref harbwr Sioraidd Aberaeron. Mae'r gwesty wedi cael ei gynllunio gan y Dylunydd Mewnol Ann Hughes gyda lleoliad delfrydol yng nghanol y dref yn agos at yr afon lle y gallwch gerdded i Lwybr Llanerchaeron a Llwybr Traeth yr Harbwr - Cei Newydd neu Lwybr Aberarth / Llannon.

Caffi/Bar ar y llawr gwaelod - wedi'i gynllunio'n unigol gyda theimlad byd-eang, yn gweini bwyd o 12 hanner dydd tan 3pm. Mae prydau gyda'r nos yn amrywio yn ystod wahanol adegau o'r flwyddyn. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn a thoiledau i'r anabl yn y bar.

Coffi Ffres, Myffins Cartref a Croissants yn cael eu gweini bob dydd rhwng 10am a 10pm. Gallwch eu mwynhau yn y bar neu yn yr awyr agored lle y gallwch wylio'r byd a'r betws. Papurau newydd amrywiol ar gael.

Bwydlenni

Bwydlen Bar Caffi

Click here for our Breakfast menu

Click here for our Daytime menu

Castle Hotel Aberaeron has received an Outstanding Service Award from Gohotels.com

Special Offers

Bwyd Bwyty